t

tugap'ɨl

tugap'ɨl n. eyelash

Examples

  • tugáp'ɨl • eyelash