s

sɨnsɨn

sɨnsɨn adj. skinny

Examples

  • šáwlamhu delsɨ́nsɨniʔ • skinny girl
  • šáwlamhu ʔilsɨ́nsɨniʔ šémuyi • The girl is really thin.
  • šáwlamhu ʔilsɨ́nsɨniʔ mámaʔi • The girl has been getting thin.
  • šáwlamhu ʔilsɨ́nsɨniʔ šému mámaʔi • The girl has been getting really thin.