B

bird

si:su n. bird

Examples

ga:zagaza n. bird sp.

Examples

  • gá:zagaza • bird sp.

makmak n. a type of bird

Examples

  • mákmak • bird sp.

dezitzidiʔ n. snowbird

Examples

  • dezítzidiʔ • snowbird

memlew n. hummingbird

Examples

  • mémlew • hummingbird

dukgagaw n. a species of blackbird

Examples

  • dukgagáw • blackbird sp.

ʔa:ʔa n. crow

Examples

ʔwe:š n. bird sp.

Examples

  • ʔwé:š • bird sp.